בעבר ניתן היה להעסיק עובדים פלסטינאים ללא קבלת היתרים. החל משנת 1993 כניסה של עובדים מהשטחים אל מדינת ישראל מותנית בקבלת היתר. היתרים לעובדים מהשטחים ניתנים למטרת חיפוש עבודה, סוחרים שמבקשים למכור או לרכוש סחורה, עבודה שוטפת בעבור פלסטינאים שיש להם כבר מקום עבודה.

איך משיגים היתרים לעובדים מהשטחים?

אישורים להעסקת עובדים פלסטינאים ניתנים על פי מכסות כאשר בכל ענף עליכם להגיש את הבקשה אל הוועדה המתאימה. הוועדה בוחנת את הבקשה ומאשרת או דוחה את הבקשה בהתאם למכסות ועמידה של המעסיק בתנאי ההעסקה. מעסיקים נדרשים לעמוד בתנאים על מנת לקבל מכסה להעסקה של עובדים פלסטינאים, שכן לא ניתן יהיה להעסיק עובדים מהשטחים ללא תיק ניכויים ותיק בביטוח לאומי.

הרשויות מגבילות לעתים מתן היתרים לעובדים מהשטחים במטרה לעודד את המעסיקים לאייש את המשרות עם עובדים ישראלים. רק כאשר הוועדה משתכנעת שאין בישראל עובדים מתאימים, היא מאשרת את העסקת הפלסטינאים. המעסיק מתבקש להציג מסמכים שמעידים על ניסיונות שלו לאיוש המשרה עם עובדים ישראלים.

בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים מהשטחים יש להגיש אל משרד הפנים.

העסקה של עובדים מהשטחים בעבודות בנייה

ענף הבניין קולט את רוב העובדים הפלסטינאים שמגיעים לישראל. הסיבה לכך היא מחסור בעובדים ישראלים בתחום. בכדי לקבל היתר העסקת עובדים מהשטחים בענף הבניין על הקבלן להציג פרויקט בנייה פעיל שמאפשר התחלת עבודה. לא ניתן להעביר היתרי העסקה בין קבלנים. מנהל העבודה נדרש לבדוק את ההיתרים של כלל העובדים שלו באופן קבוע.

המעסיק מחויב בהעסקת העובד במשרה מלאה בהתאם לסוג העבודה שאושר. החוק אוסר באופן מפורש על העסקת עובדים מהשטחים ללא היתר. נתקלתם בקושי בקבלת היתרים לעובדים מהשטחים? פנייה אל עורך דין תומר סופר שמתמחה בתחום תגדיל את הסיכויים שלכם לקבלת תשובה חיובית מהוועדה.