הפעולה הראשונה והמשמעותית כשמחליטים על עסקת מקרקעין היא בחירת עורך דין. לא מקובל לעשות עסקאות מקרקעין ללא עורך דין וההבדל בין עסקה כושלת למוצלחת נשען על איכות הביצועים של עורך דין למקרקעין. על סדר הפעולות וחשיבותן במאמר שלפניכם. 

לא בכדי קיימים חוקים, הוראות, תקנות ומנגנונים המעגנים בתוכם את כל תחום המקרקעין ועסקאות הנדל"ן. מדובר על זכויות קניין מן החשובות והמשמעותיות שיש לאדם בחייו עליהן הוא עמל רוב חייו. 

הבנת החוקים כולם, העדכונים לחוקים, הניואנסים הקטנים שקשורים בעסקת נדל"ן הם תחום מומחיותו של עורך דין נדל"ן ובלעדיו, יהיה קשה מאד לאדם להבטיח בצורה שלמה ומלאה את זכויותיהם של מי מהצדדים בעסקה.

סקירה זו מספקת תמונה כללית ומשקפת רק במעט את עבודתו ואחריותו הרבה של עורך דין מומחה למקרקעין.

תהליך עבודתו של עורך דין מקרקעין – סדר פעולות

 

אזהרה וכדומה אצל כל הגורמים הקבועים בחוק.

עתידי וכדומה.  

הריסה, הליכים משפטיים ועוד. כמו גם פיתוח איזורי צפוי והשפעתו על הנכס.

הרישומים, מה כוללת הדירה והאם המוכר הוא אכן בעל הזכויות בדירה.

הנוספים.  

החלים על הרוכשים.

> מידע מקצועי ופרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות אתר משרד עו"ד בר אל!